CIJENA I UVJETI PRODAJE

Corefait Grupa d.o.o., (u nastavku Corefait)
Adresa: Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 01540785571
MBS: 08157288
IBAN: HR1024840081135358009
SWIFT: RZBHHR2X (Raiffeisenbank Austria d.d.)

Kao Prodavatelj Corefait stavlja ove Uvjete Korisnicima na raspolaganje te ih upućuje da se s njima obvezno detaljno upoznaju prije korištenja Internet stranice www.sknelly.com, www.mojmentor.com i svih poddomena (u daljnjem tekstu “web servisi”) te kako je niže definirano u svrhu kupnje proizvoda i usluga oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o istima. Posjećivanjem web servisa, ili pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine Prodavatelja smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju, suglasni su s istima te ih prihvaćaju u cijelosti. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. Ovi Uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora o kupoprodaji. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Posjetitelji web servisa upućuju se na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupaca/potrošača koji su sadržani na Internet stranici www.sknelly.com.

Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14; u daljnjem tekstu: „Zakon o elektroničkoj trgovini“), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: „Zakon o obveznim odnosima“) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014; u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovini“).

Osim ukoliko nije drugačije definirano, pojedini pojmovi i definicije u ovim Uvjetima poslovanja imaju niže navedeno značenje:

PRODAVATELJ je Corefait Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, Hrvatska

KORISNIK je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama web servisa i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje web servisa.

KUPAC je svaka pravna i fizička osoba koji putem sredstava elektroničke komunikacije preko web servisa registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na web servisima, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju i isplati kupoprodajnu cijenu.

POSJETITELJ je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama web servisa bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).

POTROŠAČ je, u smislu ovih Uvjeta kao i Zakona o zaštiti potrošača, svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

PRIGOVOR znači pisani prigovor potrošača to jest – prigovor kojeg potrošač upućuje Vlasniku (Corefait) na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, odnosno zahtijeva određena prava koja mu pripadaju na temelju Zakona o zaštiti potrošača (npr. prigovor zbog materijalnog nedostataka kupljenog proizvoda).

SREDSTVA DALJINSKE KOMUNIKACIJE su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija je ugovor sklopljen između Prodavatelja i treće osobe – Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Svi gore navedeni Izrazi imaju neutralno rodno značenje. Pojmovi koji uključuju jedninu uključuju i množinu (i obrnuto).

Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019; u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), potrošač može biti samo fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao i/ili razumio ove Uvjete.

Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene proizvoda su maloprodajne, izražene su u EUR – eurima. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe pojedinog proizvoda.

U slučaju pogrešno prikazane cijene koju Prodavatelj utvrdi nakon narudžbe proizvoda, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavatelj se obvezuje o istome bez odgađanja obavijestiti Kupca. Prodavatelj nije ovlašten izmijeniti cijenu nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Prodavatelj maksimalno nastoji opisati proizvod i prikazati sliku proizvoda. Unatoč tome, nije moguće garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode.

NAČINI PLAĆANJA

Corefait koristi Stripe za online plaćanja (https://www.stripe.com).

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Naručene proizvode i usluge Kupac može platiti:

 1. virmanom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom i
 2. plaćanje kreditnim karticama

 

DOSTAVA I ROK ISPORUKE

Dostava za sve države svijeta vrši se putem HP-Hrvatska pošta d.d.

Prodavatelj se obvezuje zaprimljene narudžbe radnim danom obraditi odmah a najkasnije u roku od 48 sati te iste dostaviti dostavnoj službi najkasnije u roku od 72 sati od obrade. Narudžbe zaprimljene neradnim danom ili na kraju radnog vremena biti će obrađene idući radni dan ili najkasnije u roku od 48 sati.

Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi, te u pravilu iznosi od 2 do 5 radnih dana za područje Republike Hrvatske te 12-15 radnih dana za sve ostale države. U slučaju iznimnih nepredviđenih situacija i više sile rok dostave određen ovim općim uvjetima se može produljiti ovisno o odluci i kapacitetima dostavnih službi.

TROŠKOVI DOSTAVE

Trošak dostave naručenih proizvoda prikazan je prilikom narudžbe proizvoda u WEB TRGOVINI te ovisi o tipu dostave i državi u koju se proizvodi dostavljaju.

KUPOVINA U WEB TRGOVINI/UGOVOR NA DALJINU – TRENUTAK ZAKLJUČENJA UGOVORA NA DALJINU

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i Prodavatelja.

Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada je kupac zaprimio potvrdu primitka narudžbe ili ponudu zajedno sa potvrdom o dostupnosti i rezervaciji naručene robe uz primjenu donjih odredbi ove točke.
Ugovor se smatra ispunjenim/konzumiranim u trenutku kad je kupac platio proizvod po ponudi ili web narudžbi uz potvrdan odgovor o dostupnosti i rezervaciji naručenog proizvoda, osim ako u samom ugovoru o kupoprodaji nije drugačije navedeno.
Ugovor se ne smatra ispunjenim/konzumiranim na temelju narudžbe ili uplate po automatski generiranoj web narudžbi koja ne predstavlja kupoprodajni ugovor i koju kupac dobiva automatski na mail, bez ponude ili potvrdnim odgovorom o dostupnosti i rezervaciji naručenog proizvoda.

Proizvodi koje Kupac stavi u košaricu nisu rezervirani za tog Kupca. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten. Prodavatelj je u tom slučaju obvezan ponuditi vam mogućnost otkaza narudžbe, djelomičnog otkaza narudžbe odnosno djelomičnog ispunjenja (za slučaj da se radi o više naručenih proizvoda) ili Vam ponuditi opciju da pričekate s narudžbom odnosno ispunjenjem iste ukoliko takva opcija postoji.

U slučaju spora oko isporuke pojedinog proizvoda, Prodavatelj i kupac će nastojati sve sporove riješiti mirnim putem. Sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini koji se odnosi na sve vlasnike internet trgovina u cijeloj EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, Prodavatelj također pruža mogućnost rješavanja eventualnih sporova s potrošačima prilikom online kupovine putem „Online dispute resolution platforme“. Ova on-line platforma dostupna je isključivo potrošačima, dakle ne i trgovačkim društvima.

Detaljne informacije o Online dispute resolution platformi pogledajte klikom na slijedeći LINK. Platforma je aktivna od 15.2.2016. godine. Ova internetska platforma jača povjerenje u kupnju putem interneta te se tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI POTROŠAČA

Potrošač je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašten Društvu podnijeti Prigovor. Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (”Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pisanim putem na adresu: Corefait Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, Hrvatska ili putem elektroničke pošte na adresu: info@corefait.com. Na zaprimljeni prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

U slučaju prigovora zbog materijalnog nedostataka proizvoda Prodavatelj Prigovore razmatra, te eventualno uvažava, sukladno specifikaciji proizvođača za proizvod koji je Kupac kupio.

U slučaju prigovora zbog materijalnog nedostataka proizvoda obvezno je priložiti presliku računa i točan opis materijalnog nedostatka.

POSEBNA NAPOMENA

Sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primljenu stvar Kupac je dužan pregledati na uobičajeni način ili je na pregled dati u najkraćem mogućem periodu te o vidljivim nedostacima Prodavatelja obavijestiti u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Prilikom uručenja kupljenog proizvoda Kupac je dužan odmah provjeriti sadržaj.
Potrošač kao Kupac nije u obvezi pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je u obvezi obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. Ako se nakon primitka Proizvoda od strane Kupca pokaže da Proizvod ima vidljivi nedostatak koji nije mogao biti otkriven uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak uočio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se uoče nakon isteka dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Obavijest Prodavatelju mora biti u pisanom obliku izričitog sadržaja kojim ukazuje na prigovor zbog nedostatka po bilo kojoj osnovi.

MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI/PROIZVODA

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednakovrijedno značenje proizvoda u ovim Uvjetima utvrđuje se odgovornost za materijalne nedostatke. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira da li mu je to bilo poznato ili ne. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su isti u trenutku sklapanja ugovora Kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima određeni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak uočio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se utvrde nakon što proteka perioda od dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu Kupac ima pravo, po svom izboru zahtijevati od Prodavatelja:

 1. da ukloni nedostatak,
 2. da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
 3. sniženje cijene ili
 4. izjaviti da raskida ugovor.

U svim okolnostima, sukladno primjenjivim propisima, Kupac pridržava i pravo na naknadu štete, s tim da se ovim uvjetima izričito isključuje odgovornost za naknadu štete za izgubljenu dobit. Kupac prava ostvaruje sukladno odredbama ovih Uvjeta i važećih zakonskih propisa.

Ako je nedostatak neznatne naravi Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali zadržava ostala gore navedena prava.
Obavijest o nedostatku odnosno zahtjev kupca za ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mora biti izjavljen nedvosmisleno i u pisanom obliku.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. U slučaju da se u tijeku pregleda svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak pregleda snosi kupac.

SNIŽENJE CIJENE

U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene, cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti Proizvoda bez nedostatka i vrijednosti proizvoda s nedostatkom. Vrijednost proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju da Prodavatelj ne raspolaže istim proizvodom, Potrošač, sukladno vlastitom nahođenju može koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem primjenjivih propisa.

IZJAVA O KONVERZIJI

CIJENE U DRUGIM VALUTIMA – ZA KORISNIKE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naplata Proizvoda i usluga se uvijek vrši u Eurima.
Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobiva se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke.

Kada se iznos Vama naplaćuje, isti se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našim web servisima.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovora vrijedi isključivo kod ugovora sklopljenih na daljinu odnosno sklopljenih izvan poslovnih prostorija Prodavatelja sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na e-mail info@corefait.com ili poštom preporučeno s povratnicom na adresu Corefait Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, Hrvatska. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, na Vašu email adresu ukoliko ste obavijest o raskidu poslali putem iste.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 1. ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
  Jednostrano Ugovor možete raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga za to. Kako biste ostvarili pravo na jednostrani raskid Ugovora, o svojoj odluci nas morate obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom preporučenom poštom ili putem email-a, u kojoj je potrebno navesti Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, email i broj računa ili možete koristiti i priloženi primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našim mrežnim stranicama.
  Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi ovlastili (a koja nije prijevoznik), roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.
  Preduvjet za jednostrani raskida Ugovora je da proizvod nije korišten.
 2. POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA
  Povrat novca moguće je izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Povrat novca vrši se isključivo na način (na račun sa kojeg je uplata napravljena) na koji je uplata za predmetni proizvod i zaprimljena. U slučaju da se poslani proizvod Prodavatelju vrati iz razloga zato što Kupac svojom krivnjom poslani proizvod nije preuzeo Kupac nema pravo na povrat poštarine.
 3. POVRAT ROBE
  Proizvode je potrebno vratiti na našu adresu, Corefait Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izvršenjem svoje obvezu na vrijeme smatra se da ste prije isteka prethodno navedenog roka poslali ili predali proizvod nama.
 4. TROŠKOVI POVRATA ROBE
  Izravne troškove povrata robe snosi kupac.
 5. ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE
  U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Potrošač je dužan vratiti proizvod u istom stanju u kojem je proizvod primio.
 6. POTROŠAČ NEMA PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA AKO JE:
  • Ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena,
  • predmet Ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora,
  • predmet Ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora,
  • predmet Ugovora proizvod ili usluga koji je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu,
  • predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  • predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  • predmet Ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca,
  • Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom,
  • predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili video snimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke,
  • predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,
  • Ugovor sklopljen na javnoj dražbi,
  • predmet Ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

 

IZUZETAK ZA SLUČAJ KUPOVINE PROIZVODA PO NARUDŽBI
Prilikom narudžbe proizvoda koji je označen ˝isključivo po narudžbi˝, a nakon potvrde narudžbe, ukoliko je Kupac pravna osoba, odnosno na istoga se ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača, nije moguć odustanak od narudžbe niti jednostrani raskid ugovora.

POSEBNA NAPOMENA

U svim ostalim slučajevima izvan gore opisanih (jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga kod ugovora koje Prodavatelj zaključi s potrošačem), primjenjuju se zakonske pretpostavke za raskid Ugovora. Ukoliko je Prodavatelj ispunio Ugovor u cijelosti pod uvjetom da nema primjene zakonskog prava na jednostrani raskid, Kupac ima pravo na raskid samo u slučaju postojanja utvrđenih nedostataka.
Ako Kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

Kupac može raskinuti Ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje Ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti Ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti Ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je Ugovor i sklopio. Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja drugog proizvoda bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za Kupca, on ima pravo raskinuti Ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene. Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni Ugovor, on se raskida po sili zakona, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da Ugovor održava na snazi.

Kada samo dio predanog proizvoda ima nedostatke ili kada je predan samo dio proizvoda, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti Ugovor u smislu prethodnih članaka samo u pogledu dijela na kojima su nedostaci uočeni, ili samo u pogledu dijela ili količine koje nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli Ugovor samo ukoliko ugovorena količina ili predani proizvod čini cjelinu, ili ako Kupac inače ima opravdan interes da primi ugovoreni proizvod ili uslugu u cjelini.
Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka proizvoda kada nije u mogućnosti vratiti proizvod u stanju u kojem ga je primio.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
Sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), u slučaju spora, predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:

 1. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr,
 2. Profi Test d.o.o, Centrom za mirenje, Medijator, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, medijator@medijator.com.hr,
 3. Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr,
 4. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr. ili
 5. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

 

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. Na prostoru EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem slijedećeg LINKA. Sve probleme tijekom online kupnje unutar EU svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU. Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

OSTALO

Prodavatelj ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i ispravnim, no Prodavatelj ne može jamčiti apsolutnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama.
U izuzetnim slučajevima moguća su odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta isporuke u narednih 24 sata od trenutka obavijesti isporuke.

Internet stranica www.sknelly.com, www.mojmentor.com i sve poddomene (web servisi) u vlasništvu su Prodavatelja (Corefait). Za vrijeme korištenja web servisa primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta i ostalih odredbi sadržanih na stranicama Prodavatelja bez prethodne najave.

Sav sadržaj na web servisima kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalna preuzimanja, softverski paketi i podaci vlasništvo su Corefait ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na web servisima vlasništvo je Corefait ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Korisnik koji koristiti web servise, odgovoran je za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa svom korisničkom računu. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Prodavatelj jamči zaštitu privatnosti sukladno važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podatka. Kada Korisnik posjeti web servise ili pošalje elektronsku poštu (e-mail) Prodavatelju, komunicira elektronski s Prodavateljem. Ovime Korisnik pristaje na elektronsku komunikaciju s Prodavateljem. Prodavatelj komunicira s Korisnikom putem e-maila ili uz pomoć informacija na web servisima. Navedenim postupanjem Korisnik izričito pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih Prodavatelj komunicira s Korisnikom.

Korisnici mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-a. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako Korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili je na bilo koji drugi način povrijeđeno njegovo pravo, Korisnik mora obavijestiti Prodavatelja o navedenom.

Svi proizvodi i usluge na web servisima vlasništvo su Prodavatelja. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on ovlastio (koja nije prijevoznik) proizvod predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na Kupca u trenutku kada proizvod bude predan u posjed prijevozniku.

Prodavatelj ulaže maksimalne napore da sve web servise održi u ispravnom i sigurnom stanju. Korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Prodavatelj zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira svoje usluge i korisničke račune, zabrani dostup do web servisa, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućilo Korisnicima pristup web servisima ako smatra da Korisnici stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Prodavatelj također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.

Prodavatelj osim isključenja Korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete i ostala pravila važeća na web servisima može zahtijevati naknadu sve štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit koju Prodavatelj trpi zbog nepoštivanja ovih Uvjeta.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Internet stranica www.sknelly.com, www.mojmentor.com, www.worldmein.com i sve poddomene (web servisi) poslužuju se na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. Kupac proizvoda se izričito slaže da koristi web servise na vlastitu odgovornost i osobni rizik.

Prodavatelj ne jamči, niti preuzima bilo kakav oblik odgovornosti, ako su njegovi web servisi, poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane Prodavatelja zaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve nastale štete bilo kakvog tipa koje su nastale korištenjem web servisa, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete. Prodavatelj nije odgovorna za radnje trećih osoba.

Stavovi, informacije ili mišljenja izraženi na ili tijekom bilo koje “mojmentor” sesije ili na drugi način objavljeni na našim mrežnim i/ili mobilnim stranicama isključivo su stavovi, informacije ili mišljenja autora tih sadržaja te ne predstavljaju stavove, informacije ili mišljenja vlasnika platforme mojmentor (Corefait) ili bilo kojih drugih s njima povezanih subjekata. Nadalje, Corefait nije odgovoran i ne provjerava točnost bilo koje informacije koju koristi ili daje Autor sadržaja. Kupujete od treće strane, a ne od Corefaita. Prodavatelj je odgovoran za korisničku podršku isključivo. Corefait ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji pruža autor tog sadržaja i ne djeluje kao agent Autora.

EKSKLUZIVNO: NOVA KNJIGA MUŠKARAC U ZANOSU

DAN
SATI
MINUTE
SEKUNDE