UVJETI KORIŠTENJA

Korištenjem Internet stranice www.sknelly.com, www.mojmentor.com, www.worldmein.com i svih povezanih poddomena, kupnjom robe i/ili realizacijom ponuđene usluge prihvaćate ove uvjete korištenja stoga Vas molimo da ih pažljivo pročitate.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.sknelly.com, www.mojmentor.com i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „web servisi“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti”), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Web stranica https://sknelly.com u vlasništvu je Corefait Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, Hrvatska u daljnjem tekstu: Corefait/Vlasnik.

Corefait/Vlasnik web servisa pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisima te pridržava pravo da djelomično ili u potpunosti ograniči pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Za dio usluga iz našeg portfelja ponekad se mogu primjenjivati dodatne odredbe i zahtjevi (uključujući dobne zahtjeve). Dodatni uvjeti bit će dostupni u okviru relevantnih Usluga te će biti dijelom Vašeg ugovora s nama u slučaju da upotrebljavate te Usluge.

Vlasnik nije liječnik i nijedna pružena informacija nije zamjena za profesionalni medicinski savjet, dijagnozu ili liječenje. Uvijek potražite savjet svog liječnika ili kvalificiranog zdravstvenog radnika u vezi bilo kakvih pitanja vezana za vaše medicinsko stanje. Korisnik prihvaća i suglasan je da je on u potpunosti i isključivo odgovoran za vlastiti napredak i rezultate dobivene od bilo kakvih informacija na ovim web stranicama, te kupljenih knjiga ili programa na ovoj web stranici.

1. UPOTREBA NAŠIH USLUGA

Naše Usluge možete upotrebljavati samo u zakonskim okvirima, uključujući primjenjive zakone i pravilnike.

Sadržaj na web servisima zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web servisa, bez izričite dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisima ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vlasnika. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web servisima mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Upotrebom naših Usluga ne stječete vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva za naše Usluge ili sadržaja kojem pristupate. Sadržaj iz naših Usluga ne smijete upotrebljavati osim ako ne dobijete izričito dopuštenje Vlasnika sadržaja ili ako je to dopušteno zakonom. Ovi uvjeti ne daju vam pravo na upotrebu niti jedne robne marke ili logotipa koji se upotrebljavaju u našim Uslugama. Nije dozvoljeno uklanjanje, skrivanje niti izmjenjivanje niti jedne obavijesti koja se prikazuje na našim web servisima, proizvodima, uslugama ili ostalim stvarima s njima povezanima.

U slučaju upotrebe naših Proizvoda ili Usluga naknadno Vam možemo poslati obavijesti o tim Proizvodima i uslugama, poruke administrativne prirode ili neke druge informacije. U svakom trenutku možete isključiti neke ili sve oblike te komunikacije.

2. S.K.NELLY RAČUN

Korištenjem web servisa podrazumijeva se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, pravilima privatnosti i odredbama o obradi podataka te mogućnostima u vezi s kolačićima. Pravila privatnosti i informacije o kolačićima nalaze se na linku: https://www.sknelly.com/politika-privatnosti/

3. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisima ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Vlasnika. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti članaka i fotografija objavljenim od strane Vlasnika osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:

Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja. Podaci o izvoru/porijeklu i/ili vlasniku sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju, u slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni sknelly.com.

Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: „Ovdje pročitajte izvorni tekst“ povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni sknelly.com. Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja. Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj na ovom web servisu predstavljao prvu obradu teme.

Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Vlasnik. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera u kojem slučaju Vlasnik ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Vlasnik ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama.

Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Vlasnik ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio Vlasnik podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Vlasnika na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude Vlasnika za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist Vlasnika.

Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Vlasnika) kao i svaka dostava Vlasniku određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Vlasnika. Ponuda Vlasnika odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Vlasniku ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Vlasnik u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Vlasnik sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke. Vlasnik će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Vlasniku te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Vlasnik stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Vlasniku koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Vlasnik predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:

  1. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje, napad na druge korisnike, govor mržnje, diskriminacija i izražavanje netolerancije, pisanje velikim slovima, chatanje, offtopic komentiranje, spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način, copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl., citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu, korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe, prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail info@corefait.com), pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma, upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog, religioznog, nacionalističkog ili nezakonitog karaktera. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta itd. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da Vlasnik ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste. Autor pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, Vlasnik pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

4. IZMJENA I PREKID NAŠIH USLUGA

Vlasnik zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Vlasnik ima pravo u bilo koje vrijeme potpuno ili djelomično prestati pružati usluge bez ikakve nadoknade materijalne štete.

5. NAŠA JAMSTVA I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Naše Usluge pružamo pomoću komercijalno razumnih razina vještine i pažnje te se nadamo da ćete u njima uživati. Postoje određene stvari koje ne obećavamo kad je riječ o našim Uslugama.

Ni Vlasnik ni njegovi dobavljači ili distributeri ne daju nikakva posebna obećanja o uslugama, pored onih izričito navedenih u ovim uvjetima ili dodatnim uvjetima.

Stavovi, informacije ili mišljenja izraženi na ili tijekom bilo koje “mojmentor” sesije ili na drugi način objavljeni na našim mrežnim i/ili mobilnim stranicama isključivo su stavovi, informacije ili mišljenja autora tih sadržaja te ne predstavljaju stavove, informacije ili mišljenja vlasnika platforme mojmentor (Corefait) ili bilo kojih drugih s njima povezanih subjekata. Nadalje, Corefait nije odgovoran i ne provjerava točnost bilo koje informacije koju koristi ili daje Autor sadržaja. Kupujete od treće strane, a ne od Corefaita. Prodavatelj je odgovoran za korisničku podršku isključivo. Corefait ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji pruža autor tog sadržaja i ne djeluje kao agent Autora. 

6. ODGOVORNOST ZA NAŠE USLUGE

Kad je to dopušteno zakonom Vlasnik i njegovi dobavljači i distributeri neće se smatrati odgovornima za gubitak zarade, prihoda ili podataka, financijske gubitke ili neizravne, posebne, posljedične, egzemplarne ili kaznene štete.

U mjeri koja je dopuštena zakonom, ukupna odgovornost Vlasnika i njegovih dobavljača i distributera za bilo koje potraživanje u okviru ovih uvjeta, uključujući za sva prešutna jamstva koja se ne mogu zakonski isključiti, ograničena je na iznos koji ste nam platili za upotrebu Usluga (ili, ako tako odlučimo, za ponovno pružanje Usluga prema vama).

U svim slučajevima Vlasnik i njegovi dobavljači i distributeri nisu odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koji se ne mogu razumski predvidjeti.

7. O OVIM UVJETIMA

Promjene koje su, međutim, vezane uz određenu novu funkciju Usluge ili promjene napravljene iz pravnih razloga stupaju na snagu trenutno. Ako ne prihvaćate izmijenjene odredbe Usluge, trebali biste prestati upotrebljavati tu Uslugu.

Ovi uvjeti uređuju odnos između Vlasnika i Vas. Temeljem ovih uvjeta ne nastaju nikakva prava u korist trećih strana.

U slučaju da ne poduzmemo nikakve radnje neposredno po vašem nepridržavanju ovih uvjeta, to ne znači da smo se odrekli svojih mogućih prava (kao što je poduzimanje radnji ubuduće). Ako se ispostavi da određena odredba ovih uvjeta nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

8. MJERODAVNO PRAVO I SUDOVI

Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora iz područja autorskog ili kaznenog prava isključivo je nadležan Općinski sud u Zagrebu.


Ako ste potrošač koji živi u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj, na sve sporove koji proizlaze iz ovih uvjeta ili su s njima povezani primjenjivat će se zakonodavstvo i sudska nadležnost vaše zemlje prebivališta. Sporovi se mogu uputiti na rješavanje online putem platforme Europske komisije za online rješavanje sporova, ali

Vlasnik se na to ne obvezuje i sporove nije dužan rješavati pred bilo kojim alternativnim entitetom za rješavanje sporova.

SUPER POPUST OD 50%

DAN
SATI
MINUTE
SEKUNDE